Si hoc superaveris, crede cetera faciliora esse futura (fore)

Angelina Jolie na ilustrační fotografii nemá osobnostní patologii

Jestliže překonáš toto, věř, že ostatní věci budou snadnější. 
 
Osobnostní patologie :
Afektivní labilita – dlouhodobá citová odpověď na podnět je nepřiměřená, přecitlivělost, podrážděnost, snadné propuknutí zlosti;
Úzkostnost – nerozhodnost, snadno vznikající pocit viny, dlouhé a neplodné přemítání nad maličkostmi;
Surovost – egocentrismus, pohrdání okolím, využívání druhých lidí, neodpovědnost ve vztahu k druhým lidem, nedostatečná nebo žádná schopnost vcítit se do pocitů jiných lidí, nejsou výčitky svědomí, sadistické rysy;
Poruchy poznávání – jedinec má pocit, jako by se skutečnosti, jichž je účastníkem nebo svědkem, týkaly někoho jiného;
Nutkavost – nadměrná potřeba pořádku, přesnosti, nadměrná puntičkářská svědomitost;
Porucha chování – (týká se dětí a dospívajících) – násilné, antisociální chování, různé druhy chemické závislosti, neschopnost přijmout společenské normy;
Potíže s identitou – neschopnost mít z něčeho radost nebo aspoň dobrý pocit, dlouhodobé pocity prázdnoty, pesimismus, kolísavá představa o sobě samém;
Nejistá vazba – trvalé až nutkavé vyhledávání něčí blízkosti, neschopnost být sám;
Potíže s intimitou – přitlumená sexualita, touha po zlepšení vazby, vyhýbavá vazba;
Narcismus – trvalá potřeba obdivu, souhlasu, velikášství;
Opoziční porucha – pasivita, opoziční chování „za každou cenu“;
Odmítání – nepřátelství v mezilidských vazbách a v soudech, nedostatečně pružný, „strnulý“ způsob poznávání;
Omezené (sebe)vyjadřování – malá nebo žádná schopnost citově vyjádřit sama sebe jak kladně, tak záporně;
Sebepoškozování – jak v představách, tak ve skutečnosti;
Sociální vyhýbavost – malá potřeba nějakého vztahu k druhým lidem, porucha společenských dovedností a obratností, strach z představy, že by sociální vztah mohl být zraňují;
Vyhledávání podnětů – vyhledávání senzací, podléhání okamžitým nápadům a podnětům, bezohlednost;
Podrobivost – služebníčkování, snadná ovlivnitelnost, trvalá potřeba rady;
Podezíravost.


Základní charakteristiky každé specifické poruchy osobnosti

F60.0 Paranoidní – charakterizuje ji celoživotní nedůvěřivost vůči druhým, „konspirační“ vysvětlování událostí
F60.1 Schizoidní – vyznačuje se emočním chladem, nadměrným zabýváním se fantazií, neschopností vytvářet vztahy a žít v nich
F60.2 Dissociální – centrální je uspokojování vlastních potřeb bez ohledu na jiné, chování jedince se tak dostává do rozporu se společenskými normami
F60.30 Emočně nestabilní, impulzivní – v popředí stojí emoční nestálost, impulzivita, „explozivní“ chování
F60.31 Emočně nestabilní, hraniční – je navíc charakterizována pocity prázdnoty, nejasnou identitou, nestabilními vztahy, sebepoškozováním, suicidálními pokusy
F60.4 Histriónská – typická je teatrálnost, neustálé zabývání se vlastním zjevem, tím, zda jedinec vzbuzuje pozornost druhých
F60.5 Anankastická – hlavní je zabývání se detaily, nadměrná svědomitost a opatrnost, které vyplývají z pochybností
F60.6 Anxiózní (vyhýbavá) – vyznačuje se pronikavými pocity napětí, méněcennosti, obavami z kritiky a odmítnutí
F60.7 Závislá – charakteristická obavami, že jedinec není schopen postarat se sám o sebe, potřebuje druhé, aby za něj dělali rozhodnutí
F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti – tj. ty, na které se nehodí žádný ze specifických popisů uvedených výše

Poznámka: toto je přesné diagnostické rozdělení.

Porucha osobnosti se obvykle projeví v období puberty a dospívání, a přetrvává prakticky celý život. Poruchou osobnosti trpí v celosvětovém průměru asi 8-10% populace. Což znamená,že by v ČR mohlo být okolo 1 milionu lidí s touto poruchou. Společně s touto poruchou se mohou objevit i jiné psychické potíže jako jsou úzkosti, deprese, sklony k zneužívání alkoholu či drog, nebo závislost na nich, tendence k sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, psychosomatické potíže (zdravotní potíže bez jasného tělesného původu), depersonalizace a derealizace, i přechodné psychotické stavy.

Oblíbené příspěvky

VYBERTE SI Z NABÍDKY MENU: (štítky)

*Úvod do blogu Ninive A M E R I K A ABBA Afrodíté Akční příběh - zabijačka a to okolo :: aktivity radosti a milování života Aljaška Alpy Dachstein Anne Sophie Mutter Ashley Tisdale Baby - Blackbird Beruška Bylinky Cambridge Caracas Cestování po Chile Patagonie Čápi Čas lásek čápů Čas lásek jelenů Česká písnička Divoká Příroda Jižní Afriky Dlouhozobka svízelová Dřípatka Empatie Enigma Euro Fejeton flame pod články na webu Flora Fotografie z cest Fotografie z Venezuely Dovolená Fotografujte Google Street View Hádanka - Kdo je chytřejší? Muži nebo ženy Helikoptérové matky Historie Hnízdění Hodně jíme a rosteme jako z vody Dvojčata 1 rok Holub hřivnáč Hory Humor a vtipy Husa Husy Christina Aquilera I T A L I E Instinkty a pudy IRÁN IRSKO Iva Kubelková Jak se staví sen Jak se volí presidenti v Česku recenze Jan Saudek Jana Doležalová Jaro jaro přijde brzy a léto rychle za ním Ježíš Kristus John Denver Johnny Cash Kalifornie Kámen a bolest Káně Karel Hynek Mácha Karel Kryl Karel Schwarzenberg Kelly Family Kočky a my Komentáře Konipas bílý Korsika Kos Krásné ženy se svlékají Krásy Severní Ameriky Kritické myšlení Krmení mladých Krmítko Kruger National Park Křivoklát Kvalita života Kylie Minogue Labutě péče o mladé Lama Láska Lenost Léto Londýn Lorem ipsum celé vysvětlení pro hledající Bloggery Lyžování Mám dobrou náladu ale srdce je smutné Marie Rottrová Mateřství a péče o potomstvo Medaile Medicina Mexico a staré aztécké indiánské tance MEXIKO Milování světu vládne Mince Moře Motivace Motivační základní emoce Namlouvání Námluvy Naše zahrady NĚMECKO Nemoci O demokracii Obě dvě i ve vaně Páření Čmelák královna Pikantní historky Pivní etický kodex Podzim Pohyb Prevence první máj Překladač Příběhy chlapů od silných motocyklů a krásných žen Příběhy plné slz a zklamání TEEN problémy Příběhy ze života Příroda Ptáci Pychosomatická medicína Radost a uspokojení Radůza ŘECKO S Google do světa internetu S Motorolou RAZR V3 Sabrina Boys Santorini Sen o vlčím máku Severní Amerika Kanada USA Schwabisch Hall Slavík obecný Slípka zelenonohá Slovensko Slovinsko Slunéčko sedmitečné Smích Smokie South Africa Spánek Správně vidíme jen srdcem Srdce Stehlík Svobodné rozhodnutí SYRIE a JORDÁNSKO Šoupálek dlouhoprstý Špaček Šperky Šťastný Nový Den TEEN - NEPRIJIMAM KONVENCNI STYL v OBLEKANI Ťuhýk obecný United Kingdom Vancouver Vánoce Vánoční včelky a jejich domečky Velký pátek Venezuela Original Photo Verše Veverka Videa Hudba Hity Vlaštovky Vodopády Vodouš šedý Vysoká Vzpoura deprivantů komplexní sdělení problému Windows a Apple Yosemite for a Father's Day Zahrada Zahrady Zdraví Zlato Život tropí hlouposti Historky Veselé Příhody Vtipy

Vybraný příspěvek

Stehlík a krmení mladých. To je nadělení....

Můžete je spočítat? Stehlík krmí...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...